ดูงานที่บุรีรัมย์

     วันที่ ๕  พฤษภาคม ๒๕๕๓ ได้ไปศึกษาดูงานกับเพื่อนครูโรงเรียนบดินทร์เดชา(สิงห์  สิงหเสนี)สมุทรปราการ โดยเดินทางจากโรงเรียนเวลา  ๗.๐๐ น. ไปถึง ห้องอาหาร cabbages  and condms  รับประทานอาหารเสร็จ  รับฟังบรรยายความเป็นมาของโครงการ  เจ้าหน้าที่พาไปศึกษาดูงานโครงการร่วมพัฒนาหมู่บ้าน และห้องสมุดของเล่นบ้านหนองตาเข้ม    ชื่นชมผู้ใหญ่บ้านหญิงที่หัวใจยิ่งใหญ่เก่งกล้าพัฒนาหมู่บ้านโดยน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ทำให้หมู่บ้านนี้ปลอดหนี้ได้น่ายกย่องเสียจริง  ผู้ใหญ่บ้านท่านนี้บรรยายได้ฉะฉานชัดเจนสมกับการรับรางวัลระดับประเทศแท้ ๆ   จากนั้นไปดูห้องสมุดของเด็กที่จัดสร้างโดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  แล้วไปอุดหนุนผลิดภัณฑ์ของชาวบ้าน  ไปดูการทำการเกษตรแบต่างๆ  ทั้งการทำแปลงดอกไม้ตัดดอก  การเลี้ยงไก่ไข่  การเลี้ยงไก่บ้าน  การทำเห็ดฟาง   การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก การเลี้ยงหมูหลุม และการทำปุ๋ยชีวภาพ ทำให้สะท้อนภาพว่า  ถ้าคนไทยนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กันจริงคงแก้ทั้งปัญหาการว่างงาน ปัญหาความยากจนของคนไทยได้แน่นอน หมูหลุม

          หลังจากนั้นไปชมปราสาทหินพนมรุ้ง  ทึ่งกับความสามารถของคนในอดีตที่สามารถสรรค์สร้างงานก่อสร้างอย่างอลังการ และเห็ยกลวิธีการทำให้คนรุ่นหลังมีส่วนร่วมโดยสร้างงานไม่แล้วเสร็จ เพื่อให้คนรุ่นหลังได้มาสร้างต่อทำให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน  นอกจากนั้นทำให้เราตระหนักว่าคนเราถ้ามีศรัทธาเสียอย่างให้งานยากแค่ไหนก็สำเร็จได้  ตัวอย่างจากการขนหินอัคนี  หินทราย  และหินบะซอลท์ ที่แม้จะอยู่ไกลจากสถานที่ตั้งของปราสาทหินพนมรุ้งถึง ๒๐  กิโลเมตร  และหินแต่ละก้อนก็ใหญ่มาก  แต่ด้วยความอุตสาหะความศรัทธาทำงานก่อสร้างที่แสนจะยิ่งใหญ่สำเร็จลงได้     ทั้งนึกทึ่งว่าเขาใช้เครื่องมืออะไรหนอถึงได้สลักหินเป็นรูปที่วิจิตรงดงามได้

ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s